На главную

 

 

Сайт основан 1 марта 2003 года


= Текстовый редактор =

Критерії оцінювання
рівня навчальних досягнень учнів
з теми "Текстовий редактор"

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання рівня навчальних досягнень школьників

І. Початковий

1

Учень має уявлення про текстові редактори, розпізнає задачі, для вирішення яких можуть застосовуватися текстові редактори

 

2

Учень має уявлення про конкретні програми опрацювання текстової інформації та їх призначення - Відрізняє вікно текстового редактора (ТР) від інших програмних засобів

 

3

Учень відтворює менше половини навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ. Середній

4

Учень має уявлення про введення текстової інформації в середовищі ТР: вміє переключати клавіатуру, переміщуватися по тексту, встановлювати курсор до будь-якого місця текстового документа, працювати в режимі вставлення та заміни - Учень має уявлення про об'єкти, з якими працює ТР

 

5

Учень за допомогою вчителя орієнтується в роботі з ТР. Вміє самостійно завантажувати та редагувати текстову інформацію. Учень має уявлення про форматування символів.

 

6

Учень володіє основними правилами роботи з текстовим редактором, вміє самостійно вводити, редагувати і форматувати текстову інформацію. Учень за допомогою вчителю може вставити просту таблицю, малюнок, виправити орфографічні та граматичні помилки в тексті, встановити заголовки в тексті.

ІІ. Достатній

7

Учень в цілому орієнтується у середовищі текстового редактора, знає його основні можливості та правила опрацювання інформації. Вміє самостійно форматувати абзаци, створювати нумеровані та маркіровані списки. Переглядати текст перед друкуванням; працювати з контекстами. Учень має уявлення про пошук текстових документів за ім'ям, розширенням, датою створення, вмістом. Вміє форматувати таблиці. .

 

8

Учень має сталі навички роботи з об"єктами-малюнками та фрагментами тексту, із складними таблицями. Вміє використовувати стилі документа, встановлювати режим автоматичної перевірки орфографії тексту. Вміє зберігати текстовий файл в різних форматах; здійснювати пошук потрібного файла за різними (складеними) ознаками: вміє здійснювати пошук і заміну по тексту Має уявлення про здійснення деяких операцій над виділеними об'єктами

 

9

Учень вільно володіє текстовим редактором. Вміє викликати шаблони документів. Використовує інтерактивну довідкову систему. Вміє формулювати основні алгоритми роботи з текстами. Має уявлення про фігурний текст та вставлення формул до тексту

IV. Високий

10

Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості текстових редакторів. Створює власні шаблони і стилі. Самостійно виконує навчальні завдання. За допомогою вчителя може створювати макет сторінки, працювати з розділами та стандартними заголовками, створювати зміст та переглядати структуру документа, вставляти фігурний текст та формули. Вміє працювати із закладками

 

11

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації. Може самостійно встановлювати параметри сторінки, створювати та макетувати документи з різними об'єктами: створювати додатковий словник та його підключати, автотекст, автозаміну. Має уявлення про налагодження інтерфейсу і роботи ТР, про поля та форми

 

12

Учень має стійкі системні знання про текстові редактори та продуктивно їх використовує. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід. Вміє використовувати ОlЕ-технологію, злиття документів, поля, форми при роботі з ТР

На главную

 

Дизайн : WWS corporation & ROKI company.