На главную

 

 

Сайт основан 1 марта 2003 года

= Компьютерная графика =


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми "Графічний редактор"

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

критерії оцінювання рівня навчальних досягнень школьників з теми "Графічні редактори"

І. Початковий

1

Учень має уявлення про графічні редактори, розпізнає задачі, для вирішення яких можуть застосовуватися графічні редактори

 

2

Учень має уявлення про конкретні програми опрацювання графічної інформації та їх призначення. Відрізняє вікно графічного редактора (ГР) від інших програмних засобів

 

3

Учень має уявлення про технології малювання в середовищі ГР.

ІІ. Середній

4

Учень вміє вибирати колір, інструменти для малювання в середовищі ГР, малювати за допомогою Олівця, Прямокутника, Лінії, Еліпса, зафарбовувати геометричні фігури. Вміє зберігати графічні файли.

 

5

Учень вміє вибирати тип Пензлика та користуватися ним, Багатокутником та Стирачкою. За допомогою вчителя редагує графічні файли. Використовує масштабування.

 

6

Учень володіє основними правилами роботи з ГР. Вміє самостійно створювати та редагувати прості графічні образи.

ІІ. Достатній

7

Учень має уявлення про точечні, растрові графічні файли, вміє виділяти графічні об'єкти в середовищі ГР, використовувати буфер обміну в середовищі ГР. За допомогою вчителя може здійснювати компановку складеного зображення з набору графічних примітивів. Вміє конвертувати файли з одних форматів у файли інших форматів..

 

8

Учень має сталі навички роботи з об"єктами-малюнками. Має уявлення про здійснення деяких операцій над виділеними об'єктами

 

9

Учень вільно володіє графічним редактором. Вміє формулювати основні алгоритми роботи з малюнками. Вміє розгруповувати та групувати растрові малюнки.

IV. Високий

10

Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості графічних редакторів.

 

11

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації. Може самостійно встановлювати параметри сторінки, розміри малюнка.

 

12

Учень має стійкі системні знання про графічні редактори та продуктивно їх використовує. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід. Вміє використовувати ОlЕ-технологію.


  Учні повинні знати:
     ° основні поняття комп’ютерної графіки;
     ° призначення й основні функції графічного редактора;
     ° правила роботи з графічними редакторами;
     ° основні операції щодо створення та редагування зображень у середовищі графічного редактора.
  Учні повинні мати уявлення про:
     ° растрову та векторну графіку;
     ° типи графічних файлів;
     ° зберігання графічних об’єктів в різних форматах.
  Учні повинні вміти:
     ° завантажувати графічний редактор;
     ° створювати малюнки в середовищі графічного редактора;
     ° працювати з графічними файлами;
     ° змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора.

 

На главную

 

Дизайн : WWS corporation & ROKI company.