Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з ОІОТ при вивченні розділу
“Глобальна мережа Інтернет та її можливості”,
який виділено як 9-й етап тематичного контролю.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень

І-рівень

початковий

1

Учень має уявлення про всесвітню комп’ютерну мережу та деякі її можливості.

 

2

Учень знає основні можливості всесвітньої мережі. При вже встановленому з’єднанні може за допомогою учителя виконати дії щодо завантаження певного сайту за його Web-адресою, переглянути його зміст.

 

3

Учень має знання про призначення деяких служб всесвітньої мережі, може виконати дії по встановленню вже сформованого у вигляді ярлика або пакетного файлу з’єднання. При вже встановленому з’єднанні може за допомогою учителя виконати дії по виклику певної пошукової системи, продивитись зміст сторінки.

ІІ-рівень

середній

4

Учень може схематично описати встановлення зв’язку між ЕОМ та роботу системи віддалених ЕОМ. Знає класифікацію топологій мереж. Знає основні особливості і переваги гіпертекстового подання інформації. Знає та приймає основні етичні принципи і норми поведінки у мережі. Вміє самостійно запустити броузер та виконати з’єднання із вказаним адресатом. Вміє прочитати пошту.

 

5

Учень може пояснити архітектуру всесвітньої інформаційної мережі. Знає основні принципи захисту інформації від несанкціонованого доступу та антивірусного захисту. Має певні навички встановлення зв’язку та навігації у Інтернет з використанням одного з броузерів.

 

6

Учень знає та може описати принципи функціонування глобальної мережі. Має навички виконання основних операцій по навігації у Інтернеті та перегляді Web-сторінок за допомогою одного з броузерів.

ІІІ-рівень

достатній

7

Учень може правильно пояснити призначення та ієрархію протоколів обміну. Знає принципи функціонування електронної пошти та правила утворення електронної адреси, правила організації і роботи з телеконференціями. Знає та дотримується при роботі правил поведінки у телеконференціях. Може правильно інтерпретувати значну частину повідомлень броузера та повідомлень про помилки. Вміє з використанням однієї з пошукових систем здійснювати пошук у мережі. Вміє передавати та приймати поштові повідомлення.

 

8

Учень вміє одержувати і зберігати потрібну інформацію із всесвітньої мережі. Учень знає можливості обміну гіпермедійними даними у мережах, знає основні формати подання гіпермедійної інформації. Знає основні принципові обмеження, які накладаються параметрами каналу зв’язку на швидкість обміну. Вміє обирати режими роботи у мережі, адекватні стану апаратних засобів.

 

9

Учень знає порядок надання послуг Інтернету та функції учасників цього процесу. Учень здатний створити та реалізувати складний запит у одній з пошукових систем. Може пояснити основні принципи захисту інформації у Інтернет. Знає можливості деяких протоколів обміну, котрі використовуються найбільше.

IV-рівень

високий

10

Знає і продуктивно використовує основні можливості мережі – електронну пошту, телеконференції, безпосереднє спілкування у текстовому режимі, пошукові системи. Учень може самостійно створити власну поштову скриньку. Вміє обирати спосіб реалізації запиту до пошукової системи. Вміє використовувати один або кілька програмних засобів, призначених для організації автоматизованого пошуку у кількох пошукових системах.

 

11

Використовує набуті знання і вміння для самостійного освоєння нових можливостей Інтернет. Має стійкі навички керування інформаційною системою та навігації у мережі.

 

12

Учень активно працює у Інтернет, використовуючи інформаційні можливості мережі для підвищення свого інтелектуального рівня з усіх навчальних предметів.

на главную

Идея сайта :Васильченко С.В.
Programming by : WWS-corporation 1999-2000.